151128_Hattori_Ryokuchi_Park_Osaka_pref_Japan02s3-300×200